מאמרים ומחקרים

Ultraviolet Light Treatment for the Restoration of Age-Related Degradation of Titanium Bioactivity

Norio Hori, DDS, PhD1/Takeshi Ueno, DDS, PhD1/Takeo Suzuki, DDS1/Fuminori Iwasa, DDS, PhD1/ Masahiro Yamada, DDS, PhD1/Wael Att, DDS, Dr Med Dent 1/Shunsaku Okada, DDS, PhD2/ Akinori Ohno, DDS3/Hideki Aita, DDS, PhD1/Katsuhiko Kimoto, DDS, PhD4/Takahiro Ogawa, DDS, PhD5

The Emerging Role of Cold Atmospheric Plasma in Implantology: A Review of the Literature

Nanomaterials. Wang Lai Hui 1 , Vittoria Perrotti 2,* , Flavia Iaculli 3 , Adriano Piattelli 2 and Alessandro Quaranta 4,5

Photofunctionalization Enhances Bone-Implant Contact, Dynamics of Interfacial Osteogenesis, Marginal Bone Seal, and Removal Torque Value of Implants: A Dog Jawbone Study

Se-Wook Pyo, DDS, MS,* Young Bum Park, DDS, PhD,† Hong Seok Moon, DDS, PhD,‡ Jae-Hoon Lee, DDS, MS, PhD,§ and Takahiro Ogawa, DDS, PhDk

Photo and Plasma Activation of Dental Implant Titanium Surfaces. A Systematic Review with Meta-Analysis of Pre-Clinical Studies

Journal of Clinica Medicine. Paolo Pesce 1 , Maria Menini 1 , Gregorio Santori 1 , Emanuele De Giovanni 1 , Francesco Bagnasco 1 and Luigi Canullo 2,*

The Effect of Ultraviolet Photofunctionalization on a Titanium Dental Implant with Machined Surface: An In Vitro and In Vivo Study

Materials. Jun-Beom Lee 1 , Ye-Hyeon Jo 2 , Jung-Yoo Choi 3 , Yang-Jo Seol 1 , Yong-Moo Lee 1 , Young Ku 1 , In-Chul Rhyu 1,* and In-Sung Luke Yeo 2,*

Improvement of osseointegration efcacy of titanium implant through plasma surface treatment

Biomedical Engineering Letters. Improvement of osseointegration efcacy of titanium implant through plasma surface treatment

Enhanced Osteoblast Adhesion and Proliferation on Vacuum Plasma-Treated Implant Surface

Applied Sciences. Hyun Jeong Jeon 1,†, Ara Jung 2,3,†, Hee Jin Kim 2 , Jeong San Seo 1 , Jun Young Kim 1 , Moon Seop Yum 4 , Bomi Gweon 2,* and Youbong Lim 1,*

בדיקות מעבדה

נתונים הידרופיליים של משטחים שונים

משטח לאחר חריטה
משטח לאחר צריבה
משטח לאחר התזת סנדבלסט

ספיגת חלבון בסרום

כיצד זה עובד?

משיכת אוסטאובלסטים

מינרליזציה

Mean Ca/Ti atomic ratios

יחס Сa/Ti (קלציום / טיטניום)

היסטולוגיה - מעבדה

יחס מגע BIC שתל/עצם
שטח כיסוי בעצם BA
אחוזי מגע בין שתל לעצם - בבדיקת CT תלת-מימד

תוצאות המחקר: במחינת נתוני חיבור עצם, שתלים שטופלו בפלזמה השיגו תוצאות גבוהות יותר באופן משמעותי משתלים בעיבוד SLA גם לאחר 10 יום וגם לאחר חודש.

In terms of the BA, the Plasma UV implants were significantly higher compared to the SLA implants (46.55% ± 8.59%) at day 10 (65.09% ± 10.42% vs. 46.55% ± 8.59%, p = 0.042) and at day 28 (72.70% ± 5.52% vs. 61.83% ± 4.89%, p = 0.043.

plasmaimplant.co.il. ALL RIGHTS RESERVED. 2024